Ангажимент към нашата среда

ESGАнгажимент към хората и планетата

Устойчиво развитие като основата.

Устойчивото развитие в социалната и екологичната област и в областта на управлението са водещи ангажиментите на Mayoral.

Политика ESG

Околна среда

Ангажимент към Околната среда

Опазване на биологичното разнообразие и устойчиво управление на природните ресурси

Ангажиментът ни за устойчиво развитие присъства във всеки процес от веригата за създаване на стойност - от използването на суровини до дизайна на продуктите и опаковките.
 • Използване на сертифицирани материали и по-устойчиви процеси, като например: рециклиран полиестер, органичен памук, ecowash...
 • Специфични проекти за отговорно и устойчиво управление на ресурсите, свързани с добива и преработката на памука - основната суровина на Mayoral.
 • Адаптиране на логистичните центрове и веригата магазини към екологично ефективен модел.
 • Насърчаване на действия и инструменти, които допринасят за декарбонизацията на веригата за доставки и за рециклирането на продуктите.
 • Подписахме различни споразумения с нашите доставчици на логистични услуги за намаляване на вредните емисии.

Общество

Ангажимент към обществото

Участие в общността

Mayoral е социално активна компания чрез различни инициативи:
 • Сътрудничество с SOS Детски селища и спонсорство на Дневния център в Малага.
 • Дарения на дрехи чрез национални и международни асоциации.
 • Финансови дарения за различни фондации от различен вид.
 • Участие в някои от най-важните асоциации на регионално и областно ниво, като Международния институт "Сан Телмо" или Фондация "Малага", която насърчава изкуството и културата в обществото.

Общество

Ангажимент към служителите

Управление на човешките ресурси

Mayoral се стреми да създаде безопасна и стабилна работна среда, която да идентифицира потенциала на всеки служител и да даде възможност за вътрешното му повишение.
 • Ангажимент за осигуряване на достойна, стабилна и качествена заетост.
 • Защита и насърчаване на равните възможности, равенството между половете, баланса между професионалния и личния живот и разнообразието на произхода и културата.
 • Насърчаване на обучението на работниците предлагане на възможности за изграждане на кариера в съответствие с техните работни и професионални очаквания.
 • Политики за социално приобщаване.

Управление

Ангажимент към Корпоративното Управление

Споделени ценности

Изискваме от доставчиците и сътрудниците да спазват различни стандарти, както и да се ангажират с нашата култура и ценности.

Научете повече за ecofriends